Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου, βάση του άρθρου 23.3 του καταστατικού, στις 26/06/2017 στο Porto Palace Hotel (28ης Οκτωβρίου 65, Θεσσαλονίκη 546 28) ώρα 15.30.
Σε περίπτωση με απαρτίας κατά την πρώτη σύγκλιση, εάν δηλαδή δεν παρίσταται σε αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του όλου αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του Σωματείου (άρθρο 24.1), συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση η Γενική Συνέλευση στον ίδιο τόπο, την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας (03/07/2017) κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός παρόντων οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών (άρθρο 24.2).

Θέματα της Γενικής Συνέλευσης:

  1. Εκλογές νέου Διοικητικού Συμβουλίου μετά το πέρας της διετούς θητείας του.
  2. Οικονομικός Απολογισμός για τη διετία Δεκ2014-2016 και Οικονομικός Ισολογισμός για την ίδια περίοδο, συνοδευόμενα από την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής.
  3. Απολογισμός δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου και προγραματισμός δράσης της νέας περιόδου.

Οικονομική Τακτοποίηση:

Ενημερώνονται όλα τα μέλη πως δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη, γι’ αυτό παρακαλείστε να τακτοποιήσετε τις οικονομικές σας διαφορές. Για διευκόλυνσή των μελών και με γνώση της δύσκολης περιόδου που διανύουμε, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 7 ως εξής:

Α. Για την εγγραφή:

  1. Φυσικά πρόσωπα από 200€ μείωση στο 50%, ήτοι 100€.
  2. Άλλοι φορείς από 500€ μείωση στο 50%, ήτοι 250€.

Β. Ετήσια συνδρομή:

  1. Φυσικά πρόσωπα: από 200€ μείωση στο 50%, ήτοι 100€
  2. Εταιρίες έως 50 άτομα: από 1000€ μείωση στο 30%, ήτοι 300€
  3. Εταιρίες 50-250 άτομα: από 1500€ μείωση στο 30%, ήτοι 450€
  4. Εταιρίας >250 άτομα: από 2000€.μείωση στο 30%, ήτοι 600€
  5. Ερευνητικοί & Ακαδημαϊκοί φορείς:από 500€ μείωση στο 40% ήτοι 200€

Ειδικά:

Για την πρώτη περίοδο του Συνδέσμου, οικονομικά τακτοποιημένα θα θεωρηθούν τα μέλη που θα πληρώσουν την εγγραφή και τη συνδρομή για το έτος 2016.

Για τα νέα μέλη οικονομικά τακτοποιημένα θα θεωρηθούν τα μέλη που θα πληρώσουν την εγγραφή και τη συνδρομή για το έτος 2017.

Παρακαλούμε να τακτοποιήσετε τις οικονομικές σας υποχρεώσεις προκειμένου να συμμετάσχετε στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση στις 26/06/2017. Οι πληρωρωμές γίνονται στον λογαριαμό του HOPE-A στην Τράπεζα Πειραιώς με IBAN: GR90 0172 2730 0052 7308 3186 504 (παρακαλούμε στείλτε το αποδεικτικό πληρωμής).

 Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση από εδώ.