Wednesday, 14 February 2024 11:52

Στέλεχος HOPE-A

Περιγραφή Θέσης

To ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (ΗΟΡΕ-Α) αναζητά ταλαντούχο και φιλόδοξο στέλεχος με δυνατότητες για την διάδοση, προώθηση και αξιοποίηση των δραστηριοτήτων του όπως αναφέρονται παρακάτω.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο Σχολής Θετικών Επιστημών (Φυσικής, Χημείας, Πληροφορικής, κλπ) ή Πολυτεχνικής Σχολής (Χημικών Μηχ., Μηχανολόγων Μηχ., Ηλεκτρολόγων Μηχ., κλπ) ή αντίστοιχης σχολής και εκπαίδευσης
 • Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος Σπουδών, ΜΒΑ ή/και Διδακτορικό
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε περιβάλλον επιχείρησης
 • Καλές Γνώσεις Δικτύων / Υπολογιστών / Τηλεπικοινωνιών
 • Γνώσεις Χρήσης Η/Υ, Υπολογιστικών Φύλλων, Επεξεργασίας Κειμένων και διαχείρισης περιεχομένου ιστοσελίδων, οικονομικών
 • Γνώσεις Project Management
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες και δεξιότητες
 • Συμμετοχές σε σχετικές ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια
 • Ικανότητα να εργάζεται ανεξάρτητα και ως μέλος ομάδας
 • Άριστο Επίπεδο Αγγλικών
 • Όρεξη για συνεργασία σε νέες τεχνολογίες και προθυμία για μάθηση στο ΗΟΡΕ-Α και με τους συνεργάτες του
 • Δυνατότητα Ταξιδιών
 • Δίπλωμα Οδήγησης
 • Τήρηση Κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Συμμετοχή και υλοποίηση έρευνας και καινοτομίας στον τομέα των Νανοτεχνολογιών, Οργανικών Ηλεκτρονικών, Οργανικών Φωτοβολταϊκών και γενικότερα της πράσινης ενέργειας, κλπ. Παρακολούθηση των πακέτων εργασίας ερευνητικών έργων του ΗΟΡΕ-Α
 • Συνεισφορά, κατάρτιση και υποβολή νέων ερευνητικών προτάσεων σε εθνικά, ευρωπαϊκά προγράμματα ή άλλα έργα
 • Συνεργασίες με τους partners και συνεργάτες των ερευνητικών έργων για την υλοποίηση αυτών, συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, συναντήσεις, τηλεσυσκέψεις
 • Διάδοση, προώθηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των έργων στην αγορά, εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων
 • Συγγραφή παραδοτέων και αποτελεσμάτων των έργων και του ΗΟΡΕ-Α
 • Παρουσιάσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια για τα θέματα του ΗΟΡΕ-Α
 • Συμμετοχή στην οργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων, εθνικών και διεθνών
 • Οργάνωση συναντήσεων με τα μέλη του Συνδέσμου (Συνελεύσεις, διμερείς συναντήσεις, κ.α) ή άλλων Συνδέσμων και φορέων συνεργατών του ΗΟΡΕ-Α
 • Διαχείριση ιστοσελίδων, κοινωνικών δικτύων, αρχείων αποδεκτών

ΠΑΡΟΧΕΣ:

 • Ανταγωνιστικό Πακέτο Αποδοχών
 • Πλήρης Απασχόληση
 • Φορητός Η/Υ
 • Δυναμικό Περιβάλλον με εξαιρετικές ευκαιρίες καριέρας
 • Εργασία πάνω σε Τεχνολογίες και Καινοτομίες Αιχμής

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών
 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • 3 Συστατικές Επιστολές

Αποστολή των Βιογραφικών στα email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με την ένδειξη Στέλεχος ΗΟΡΕ-Α.

Published in News
Tagged under
Thursday, 26 August 2021 12:15

LTFN - Call for Expressions of Interest

The Nanotechnology Lab LTFN is seeking for exceptional, experienced and motivated Scientists and/or Engineers (e.g. Physicists, Chemists, Material Scientists, Chemical Engineers, or in similar fields), specialized in Nanoscience and Nanotechnology, Organic Electronics, Bioelectronics, Nanobio and Nano-Manufacturing fields, in order to work in the framework of EU funded and National R&D projects (such as RealNano, FF2S, MUSICODE, nanoMECommons, NanoAthero, Photokipia, etc) in the Lab.

Essential Requirements:

 • Master Degree, MBA and/or PhD Thesis in the fields of Organic Electronics, Nanotechnology, Materials Science and Engineering, Nanobiomed, Nanometrology, AI and Machine Learning
 • Experience of at least two years in Research and/or Industry in the framework of EU and/or national funded R&D Projects in the fields of Organic Electronics, Bioelectronics, Nanotechnologies, Thin films or Advanced Materials, Green and Clean Tech and Energy, etc
 • Laboratory experience and skills in fabrication, manufacturing and/or characterization & modelling of materials and devices at nano-and micro-scale
 • Skills for drafting, organization and submission of project deliverables, progress reports, publications in scientific journals
 • Presentations (oral or poster) and participation in international conferences

Desirable Requirements:

 • Computer handling knowledge of (a) word processing objects, (b) spreadsheets, and (c) internet services
 • Organizational & Time Management Skills
 • At least good command of English (B2)

Responsibilities:

 • Development, optimization and fabrication of novel nanomaterials and devices for Organic & Printed Electronics (e.g. Organic Photovoltaics, Organic Light Emitting Diodes, Organic Thin Film Transistors, Biosensors, etc.) by printing and gas transport and vacuum techniques
 • Characterization and testing of optical, opto-electronic, electrical, biochemical, structural & nanomechanical properties, and structure of nanolayers and investigation of stability and lifetime of OE devices
 • Computational modeling of opto-electronic properties and structure of nanomaterials and devices
 • Prepare reports, deliverables, meetings, presentations and exhibitions related to the project implementation and the Lab work
 • Project Implementation, management, and Submission of new proposals

 

You can send your applications at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. including:

 1. An Application Letter including your Expression of Interest
 2. Curriculum Vitae-CV

 

Published in News
Tagged under